Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CIKORIA sikω4ria, äfv. 0302 (cicho´ria Weste, – – Dalin, ∪ — ∪ — Spegel Guds verk 129 (1685; i vers)), r. l. f.; best. -an; pl. -or (Dalin (1850)) l. -er (Fallén Fleischers Träg. 163 (1795, 1805), Weste (1807)); l. (numera nästan bl. i Finl.) CIKORIE sikω4rie l. 0302, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(cic(h)oria (-koria) Sale Kocken 62 (1664), Ahlich 86 (1722), Hagdahl Kok. 743 (1879) osv.; -chorea B. Olavi 64 a (1578), Spegel Guds verk 129 (1685). cichorie (-korie) Nemnich Waaren-lex. 87 (1797), Retzius Fl. oec. 168 (1806), Lilja Flora öfv. odl. vext. 124 (1839), FFS 1903, nr 46, s. 42; -c(h)oree B. Olavi 64 b (1578). cichorien Rudbeck Hort. bot. 30 (1685), Rålamb 14: 6 (1690); -choreen- Linder Fross. 31 (1717; i ssg). cikori Fischerström 4: 376 (1792), sikori Dalin (1850; med uttalsuppgiften -ri´). sikor Nordquist Dietrich Träg. odl. 100 (1806). chicoria Sale Kocken (1664; i reg.), jfr ofvan; -chorie Conv.-lex. 1: 311 (1821), jfr nedan; -korie Wikforss (1804; i ssgr, under zichorienkaffe o. -wurzel), -corie Conv.-lex. 1: 311 (1821; jämte cichorie), Bih. t. riksst. prot. 1840, IX. 1: 882; kikorie Wikforss (1804; i ssg, under cichorien); chicoree B. Olavi 59 a (1578; i ssg). cichuriæ- Kokeb. C 2 a (1650; i ssgr))
Etymologi
[jfr t. cichorie, ä. t. zichorien (Nemnich Waarenlex. 87 (1797)), eng. chicory, fr. chicorée, it. cicoria, cicorea, af mlat. cicoria, cichoria, af lat. cichorēum, cichorium, af gr. κιχώριον, cikoria]
1) (benämning på den odlade afarten af) växten Cichorium Intybus Lin., vägvårda, järnört, blåbinke, krussallat; förr ngn gg äfv. om Cichorium endivia Lin.; jfr CIKORIE-ROT 2, -ÖRT; ofta koll. B. Olavi 64 a (1578). För garnituret, kan man reensa och koka Lactuker, Cicoria, eller Kukumbrer. Sale Kocken 62 (1664). Hvijt Cicoria eller Endivia. Därs. 92. Utaf Cichorea kan heeta Lefran swalkas. Spegel Guds verk 129 (1685). Cichorien eller Cichorium sylvestre, gifwer sina grönaste Bladh till Salat. Rålamb 14: 6 (1690). Roten af den vilda Cichorien har en icke oangenäm bäska, som medelst en längre odling försvinner. Retzius Fl. oec. 169 (1806). Fries Ordb. (c. 1870). Den hos oss vildt växande cikorian (lat. Cichorium Intybus) användes äfven tidigt om våren såsom salad. Hagdahl Kok. 743 (1879). Cikorian (Cichorium intybus), en flerårig, 1—2 m(eter) hög, grenig ört. Elfving Kulturv. 171 (1895). Cikorian .. är en med vår vanliga maskros nära besläktad .. ört. 2 Uppf. b. 4: 202 (1899). — jfr FORELL-, TRÄDGÅRDS-CIKORIA. — (†) i pl. ss. ämnesnamn. Cichorier äro mycket sunda. Fallén Fleischers Träg. 163 (1795, 1805).
2) af den under 1 nämnda växtens rot tillverkadt kaffesurrogat (af fast o. seg konsistens), vanl. användt som tillsats till kaffebönor. En stång l. stock l. rulle l. bunt l. paket cikoria. Nemnich Waaren-lex. 87 (1797). Öfvers. af Finl:s sjöfart o. handel 1856—65, s. 47. Uppf. b. 5: 86 (1874). De finnas som af oblandad cikoria bereda sig ”kaffe”. Elfving Kulturv. 172 (1895). (Vägvårdans) rot, hvilken om den torkas och lindrigt rostas, under namnet ”sikoria” och ”intubi” användes till att inblanda i eller ersätta kaffe. Lindman Nord. fl. 1: 31 (1901). Bränd cikorie. FFS 1903, nr 46, s. 42. — (föga br.) om en stång cikoria. Till hvarje kilo kaffe köpte hon fem cikorior.
3) (mindre br.) dryck kokad på cikoria (i bet. 2) eller på blandning af cikoria o. kaffe; jfr CIKORIA-KAFFE 2. En kopp cichoria. Topelius Nya blad 232 (1856, 1870).
Ssgr: A: (1) CIKORIA- l. CIKORIE-BLAD0300~2. (cichorii-) Swartz Vothmann 133 (1796).
(1) -BLOMSTER~20. (cichorien-) Apoth.-taxa 1739, s. 28 (i reg. cichorie-).
(2) -FABRIK~02. (cikoria- Åstrand (1855), Ill. Sv. 1: 251 (1882), -corie- Conv.-lex. 1: 311 (1821)) Första cikoriefabriken inrättades i början af 19:e århundradet. 2 Uppf. b. 4: 202 (1899).
(2) -FABRIKATION~1002 l. ~0102. (cikorie-) Ekenberg (o. Landin) 199 (1889).
(1) -FRÖ~2. (cichorien- Stiernman Com. 4: 1140 (1688), Apoth.-taxa 1739, s. 68; i reg. cichorie-) 2 Uppf. b. 4: 202 (1899).
-KAFFE~20. (cikoria- Fries Ordb. (c. 1870, under cikoria), Lundell (1893). cikorie- (cichorie-) SPF, Dalin, Ekenberg (o. Landin). cikori- Fischerström)
1) = CIKORIA 2. Med ett skålpund tilredt Cikori-Kaffe, vinner (man) det samma som med fyra skålpund obrändt af det utländska. Fischerström 4: 380 (1792). SPF 1816, s. 235. Ekenberg (o. Landin) 198 (1889).
2) till 2: dryck kokad på cikoria l. på blandning af cikoria o. kaffe. Dalin (1850). Cichoria-kaffe .. kallas äfven damkaffe. Ekbohrn Främ. ord 1: 208 (1878).
(1) -KONSERV~02. (cichorien- Stiernman, Apoth.-taxa 1739, s. 17; i reg. cichorie-) (förr) ett slags mos tillredt af stötta blad o. blommor af cikoria samt socker. Cichorien Conserv(a). Stiernman Com. 4: 1082 (1688). Apoth.-taxa 1739, s. 17.
(1) -KRUT. (†) = -ÖRT. Cichuriæ Krwt. Kokeb. C 2 a (1650).
(2) -KVARN~2. (cikorie-) apparat för malning af cikorians torkade o. rostade rötter. PT 1892, nr 276 B, s. 2.
(1) -LAND~2, pl. =. (cichorie-) med cikoria besådt trädgårds- l. åkerland. Svin .. äro farlige gäster i et Cichorieland. Retzius Fl. oec. 170 (1806).
(1) -PLANTA~20, sbst. (cikoria-) Uppf. b. 5: 85 (1874).
(2) -PULVER~20. (cikoria- Uppf. b. 5: 86 (1874)) om de (torkade o. rostade) till pulver malda cikoriarötterna. Kallstenius Hush. 320 (1896).
(1) -ROT~2. (cikoria- Uppf. b. 5: 85 (1874), cikorie- (-chorie-) Sparrman, Apoth.-taxa 1739, s. 16, Berzelius Kemi 5: 731 (1828) osv. cichorien- Stiernman Com. 4: 1080 (1688). cikori- Fischerström)
1) roten af Cichorium Intybus. Sparrman Sund. sp. 46 (1642). Fischerström 4: 379 (1792). Lindgren Läkem. 14 (1902).
2) (†) = CIKORIA 1. Lundberg Träg. 19 (1754). Cichorie-Rot (Cichorium Intybus). Lundström Trädg. 53 (1831, 1852; öfverskrift).
(1) -SAL(L)AD l. -SAL(L)AT~02 l. ~20. (cikorie-) sallad tillagad på bladen af cikoria. Beynon Barmh. sam. 193 (1727). Lindgren Trädg. 2: 26 (1872).
(1) -SIRAP l. -SYRUP ~20. (cikorie- Dalin, Lindgren. cichorien- Stiernman Com. 4: 1154 (1688)) Chicoree Syrop. B. Olavi 59 a (1578). Dalin (1850). Lindgren Läkem. 14 (1902).
(1) -SLÄKTE(T)~20. (cikorie-) växtsläktet Cichorium Tourn. A. G. Nathorst i Arkiv f. bot. II. 1: 13 (1904).
(1) -SOCKER~20. (cichoree-) (förr) B. Olavi 45 b (1578).
(1) -SOPPA~20. (cichori- Schartau Fr. kocken 7 (1825; i reg. cichorie-)) (förr). —
-SORT~2. (cikorie-) särsk. till 1. 2 Uppf. b. 4: 202 (1899).
(1) -VARIETET~1002.
(1) -VATTEN~20. (cikorie- (cicorie-) Hist. tidskr., Lidforss. cichorien- Stiernman, Apoth.-taxa 1739, s. 4; i reg. cichorie-)) (förr) ett slags af cikoriaörten beredt läkemedel. Hist. tidskr. 1900, s. 195 (i handl. fr. 1555). Cichoree watn. B. Olavi 59 a (1578). Stiernman Com. 4: 1069 (1688). Lidforss DQ 1: 67 (1888).
(1) -VÄXT~2. (cichoria-) särsk. i pl. ss. sammanfattande beteckning för Cichorium o. närstående växter. Skogens löfträd (på Juan Fernandez-ögruppen) äro blomhålkväxter .., i synnerhet cichoriaväxter (Rea). Kruhs Jordkl. 2: 545 (1882).
(1) -ÖRT~2. (cikorie- (cichorie-) Möller, Dalin. cichorien- Franckenius Spec. B 2 b (1638, 1659), Stiernman Com. 4: 1102 (1688), Lind (1749, under cichorie). cikori- Fischerström 4: 376 (1792)) jfr -KRUT. Möller (1790). Dalin (1850).
B (†): CIKORIEN-BLOMSTER, -FRÖ, -KONSERV, -ROT, -SIRAP, -VATTEN, -ÖRT, se A.
C (†): CIKORII-BLAD, se A.
-FÖRÄNDRING. (†) cikoriavarietet. Fallén Fleischers Träg. 164 (1795, 1805).
D (†): CIKORI-KAFFE, -ROT, -SOPPA, -ÖRT, se A.

 

Spalt C 160 band 5, 1904

Webbansvarig