Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CIF sif4, äfv. si4f, adv.
Etymologi
[af eng. cif, bildadt (urspr. för anv. i telegram) af begynnelsebokstäfverna i de eng. orden cost, (om)kostnad(er), insurance, assurans, o. freight, frakt; jfr det till sin bildning likartade FOB]
(nytt ord) handel. med inberäknande af alla med försändningen förenade omkostnader, assurans o. frakt. Ett så lydande telegram: ”Skicka oss 100 tons Colder n:o 3, 131 (shillings) .. cif. Malmö”. 1 NJA 1877, s. 454. T. F. samt .. S. J. .. intygade, att inom handeln såsom bestämmelse af ett köps beskaffenhet ofta förekommer termen ”cif”. Därs. Emedan i fråga varande köpslut uppgjorts under betingelse af ”cif”, med hvilket uttryck .. afsåges, att lastemottagaren under oförändrad full betalningsskyldighet utan rätt till regress mot aflastare finge bära den förlust som kunde uppstå efter det såld vara inlastats, samt att aflastare vore skyldig vidkännas och ombesörja förutom alla med försändningen förenade kostnader och frakt, jemväl försäkring mot strandning, grundstötning och kollision. Därs. 1888, s. 95. Hasselrot (o. Håkanson) Handelsb. 109 (1893). 1,000 tons råg, värda cif (d. v. s. inköpspris, assurans och frakt) i Göteborgs hamn kr. 76: 50 pr ton. GHT 1896, nr 68 A, s. 2. Då en vara säljes ”cif”, bibehållas samma ansvar och förpliktelser för säljare och köpare, som om varan blifvit såld bordfritt, med de undantag, som termen innehåller, d. v. s. att säljaren betalar de kostnader, som äro förbundna med varans transport och sjöförsäkring enligt gällande handelsbruk. NF 20 (1896).
Ssgr: CIF-BETINGELSE3~0200. —

 

Spalt C 153 band 5, 1904

Webbansvarig