Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CICERONIANISM si1serω1nianis4m l. sis1-, stundom -ron1– l. -rå1n-, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. ciceronianismus, eng. ciceronianism, fr. cicéronianisme; jfr för öfrigt föreg.]
ciceroniansk stil; efterliknande af Ciceros stil. Lundblad .. hade .. bildat sig efter Ernesti (i Leipzig), hvars ciceronianism han öfverfört och omplanterat på svensk jord. Tegnér 6: 478 (1839). Latinet såsom vetenskapligt språk under medeltiden (”kökslatinet”) och humanismens tidehvarf (”ciceronianismen”). Noreen Vårt spr. 1: 25 (1903).

 

Spalt C 150 band 5, 1904

Webbansvarig