Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHINCHILLA ɟinɟil4a, äfv. ʃinʃ-, l. 032, stundom CHINCHILJA ɟinɟil4ja l. 032 (dschindschi´llja Dalin, tschintschīlja G. Dalin (1871)), i bet. 1 f. l. r., i bet. 2 r. (f. Dalin (1850; i bet. 1), G. Dalin (1871)); best. -an; pl. (i bet. 1) -or.
Ordformer
(kinkilla Almström Handelsvar. 437 (1845; jämte chinchilla))
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. chinchilla, af span. chinchilla, dimin. till chinche, eg. vägglus, sedan äfv. namn på ett i Sydamerika förekommande stinkdjur, af lat. cimex, vägglus. Namnet chinchilla har sannol. gifvits åt ifrågavarande djur på grund af ngn (verklig l. inbillad) likhet i ngt afseende med nyssnämnda stinkdjur. Jfr Murray samt Looff Allg. Fremdwörterbuch]
1) namn på ett i Sydamerika lefvande djur, Eriomys chinchilla Licht., af familjen Chinchillidæ (harmöss) af gnagarnas ordning, bekant för det utomordentligt fina pälsverk som det lämnar, också kallad stor chinchilla; äfv. om en annan art af samma släkte, ullmusen, Eriomys lanigera Molin, också kallad liten chinchilla. Thorell Zool. 2: 135 (1861). Redan på Inkas’ tid förarbetade Peruanerne chinchillans fina silkeshår till mycket eftersökta tyg. Brehm 1: 356 (1874). Den, som från vestkusten af Syd-Amerika bestiger den andiska bergskedjan, finner .. (på en höjd af 8—11000 fot) icke sällan milsvidt omkring sig alla klippor öfversållade af chinchillor. NF 3: 301 (1878). Sondén Varukunsk. 36 (1898).
2) elliptiskt för CHINCHILLA-SKINN; äfv. om skinnet af ett par chinchillan närstående djurarter. Pels af oskuret sammet med tvenne slags bräm, en smalare af Chinchilla och en bredare af Zobel. Mag. f. konst 1830, s. 8. Nisbeth Handelslex. 296 (1870). Chinchilla, små omkring 1 fot långa omtyckta skinn, som .. fås af Erīŏmys chinchilla. Ekbohrn Främ. ord (1878). jfr: Imiterad chinchilla. SvD(L) 1903, nr 344, s. 4.
Ssgr: CHINCHILLA-GARNITYR030~102. SvD(L) 1903, nr 350, s. 4.
-KANIN~02. [jfr t. chinchillakanin, äfvensom fr. lapin chinchilla] af kaninskinn framställd imitation af chinchilla. Boor af chinchillakanin. DN 1903, nr 12085 B, s. 4.
-PÄLSVERK~20 l. ~02. Mag. f. konst 1824, s. 64.
-SKINN~2. jfr CHINCHILLA 2. Skogman Eug. 1: 59, 138 (1854). Muff af chinchillaskinn. Sturzen-Becker S. arb. 2: 218 (1861). (Ekenberg o.) Landin 710 (1894).

 

Spalt C 142 band 5, 1904

Webbansvarig