Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHIKANERA ʃik1ane4ra, äfv. ʃi1k-, i Sveal. äfv. -e3ra2 (schikanèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. (mindre br.) -ANDE, -ING; (föga br.) CHIKANÖR 4r l. 4r; jfr CHIKAN.
Etymologi
[jfr t. (s)chicanieren, af fr. chicaner, af chicane (se föreg.)]
1) (numera mindre br.) disputera (i sht i rättstvist), krångla, använda knep, göra undanflykter (i sht i fråga om rättstvister o. förhandlingar); småaktigt (i sht rättsligt) förfölja, trakassera (ngn), bereda (ngn) svårigheter; bråka med (ngn); jfr CHIKAN 1. Swedberg Schibb. 255 (1716). The (dvs. vissa ämbets- o. tjänstemän) .. fegna sig, när the, som vnder theras förwaltning stå, kunna .. chicanerade warda. Sahlstedt Hofart. 123 (1720). Så länge han (dvs. den åtalade) haft lust och velat chicanera eller bry den klagande, på hvarjehanda sätt. 2 RARP 5: 692 (1727). (Man får nu) fritt chicanera i Rättegången. Oelreich 13 (1755). Otillräckelige chartor vid fredscongressen (i Åbo) hafva förorsakat denna otydeligheten. Derigenom har Sverige blifvit chicanerat angående utloppet och mynningen af Kymmene. Höpken 2: 189 (1755). Boëthius Kant 22 (1797). Han är .. / Son till en chikanör, en arg och envis gräl (dvs. grälmakare), / Som fast jag gjort för frid, allt möjligt, längst för detta, / I sju års tid, rättnu, har släpat mig för rätta. Leopold 1: 353 (1808, 1814). Ja, den tyngdlagen fjeskar på alla sätt, / För att rätt chikanera vår arma kropp. Wennerberg 2: 57 (1848). En mer envis och chikanerande än fast karakter. Wirsén i PT 1903, nr 223 A, s. 3.
2) bereda ngn chikan(er), (gm yttrande l. handling) kränka (ngns) heder o. ära, förolämpa, skandalisera (ngn); jfr CHIKAN 3. Uti Allmänna Papper ej allenast chicanera en menighet, utan ock förringa 3:ne hederlige och skickelige Prästmäns aktning och förtroende i orten. SP 1779, s. 902. Trolle-Wachtmeister 2: 39 (c. 1814). Det (dvs. regeringsformens § 103: om opinionsnämnden) är en lag icke för att straffa, utan för att chikanera. Tegnér 4: 454 (1829). En fordringsegare, särdeles om han är köpman, är .. obenägen att lagligen förfara emot sina kunder, ty flere bland dem blifva .. ofta högst förbittrade, om de ”chikaneras” med en stämning. Cronholm Tio år i Sthm 39 (1901).

 

Spalt C 138 band 5, 1904

Webbansvarig