Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHIFFRÖR ʃifrö4r l. 4r, m.||ig.; best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[af fr. chiffreur, af chiffrer (se föreg.); jfr DECHIFFRÖR]
(i sht i fackspr.) person som skrifver med chiffer; i sht om person som har till uppgift l. yrke att affatta bref l. telegram i chiffer. G. Dalin (1871). (Till) Kejsarens uppvaktning på resan .. (hörde bl. a.) en chiffrör för telegramexpedieringen. SD(L) 1899, nr 426, s. 5.

 

Spalt C 137 band 5, 1904

Webbansvarig