Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHEVRONG ʃevroŋ4, r. (m. G. Dalin (1871), Wenström (1891)); best. -en; pl. -er
Ordformer
(chevrons G. Dalin (1871)).
Etymologi
[jfr t. o. eng. chevron, af fr. chevron, sparre, i pl. om två mot hvarandra lutande sparrar, taksparrar, i sht ss. heraldisk beteckning: sparre; äfv.: chevrong, af chèvre, get (jfr Darmesteter), af lat. capra (jfr KAPRIOL); med afs. på bet. jfr lat. capreoli (pl.), sträfsparrar (jfr Murray) samt BOCK, r. l. m.]
mil. utmärkelsetecken (i Sv. numera bl. för sjukvårdsmanskap) på vapenrock o. d. hvilket består af ett (rödt) band påsatt (ärmen) i form af en vinkel med mot axeln vänd spets; ”vinkel”. Manskapet af lägre grader erhålla, efter hvarje 6 års oförvitlig tjenst, på venstra ärmen en chevron, i likhet med Ryska trupperne. SPF 1846, s. 197. Gynther Förf. 8: 212 (efter handl. fr. 1855). Följande utmärkelsetecken utdelas: .. För kurs i sjukvård en röd chevron på vänstra underärmen. C. O. Nordensvan Handb. 1: 462 (1879, 1890).
Ssg: CHEVRONG-BEN03~2. (föga br.) zool. om utskott på kota hvilket gm sin form påminner om en chevrong. Lilljeborg Däggdj. 888 (1874).

 

Spalt C 132 band 5, 1904

Webbansvarig