Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHEVIOT ʃe4viot, stundom ʃev4– l. ɟev4– l. ɟi4v-, i bet. 1 a r., i bet. 1 b n., i bet. 2 r., sällan n.; best. ss. r. -en, ss. n. -et; pl. -s (Uppf. b. 3: 386 (1873; i bet. 1 b), Sv:s land o. folk 510 (1901; i bet. 1 b)) l. = (Nathorst Fårskötsel 40 (1894; i bet. 1 b)), (i bet. 2, om olika slags cheviot) äfv. -er. Anm. Ss. pl. i bet. 1 b brukas ofta pl. af CHEVIOT-FÅR o. i bet. 2 vanl. pl. af CHEVIOT-TYG.
Etymologi
[jfr t. cheviot(s), af eng. cheviot, ellips af ngn ssg med Cheviot (hills), namn på en bergsträcka på gränsen mellan England o. Skottland]
1) [jfr eng. cheviot, hvilket i denna bet. först skall hafva användts af J. Sinclair 1792 (se Nathorst Införskr. af raceboskap 39 (1844)] landt.
a) namn på en viss från Skottland införd fårras (i sht utmärkt för sin täta o. glänsande ull). Vid slutet af år 1843 hade (sv.) regeringen (vid stamschäferierna) 827 st. får, af hvilka .. 69 af rasen vid Näs (Rambouîllet), 7 skotska (antagligen cheviot). G. Sellergren i LAHT 1899, s. 351. Dens. Därs. 354.
b) individ af den under a nämnda rasen, cheviotfår. Uppf. b. 3: 386 (1873). Den gottländska fårafveln är förbättrad med cheviots, och staten äger ett stamschäferi med cheviotsfår på Roma kungsgård. Sv:s land o. folk 510 (1901).
2) benämning på ett slags (urspr. i England af cheviotull tillverkadt) ylletyg hvilket väfves af tämligen groft kamgarn o. hvilket i senare tid erhållit en vidsträckt användning ss. kostymtyg osv. Freja 1880, s. 81. Till kostymer o. Paletåer m. m. (finnas nyheter) i Cheviot och Kammgarn. Skrädd.-tidn. 1892, nr 4, s. 1. (Ekenberg o.) Landin 909 (1894). Byxor .. af god Cheviot. Priskur. fr. K. M. Lundberg 1898, s. 63. (En dam) i mörkblå cheviot. C. G. Laurin i Ord o. bild 1899, s. 43. — jfr YLLE-CHEVIOT.
Ssgr: A: (1) CHEVIOT-BAGGE300~20. jfr följ. (Den gottländska får-)rasen (korsas) med bästa framgång med cheviotbaggar från Roma. Nathorst Husdj.-sk. 2: 211 (1893).
(1) -FÅR~2. (cheviots- Sv:s land o. folk 510 (1901; se under CHEVIOT 1 b)) Noring Husdj. 359 (1841). Juhlin-Dannfelt (1886). (Svenska fårs) korsning med cheviotfåret (förordades). SD(L) 1899, nr 434, s. 4. Cheviot-fåren från Skottland äro små, härdiga djur med .. rätt grof och något öppen ullpäls. 2 Uppf. b. 4: 281 (1899).
(1) -GUMSE~20. Därs. 280.
(2) -KOSTYM~02.
(1) -RAS~2, r. (cheviots- Uppf. b. 6: Reg. (1875)) Noring Husdj. 359 (1841). G. Sellergren i LAHT 1899, s. 353.
(1) -STAM~2. Dens. Därs.
(2) -TYG.
B: CHEVIOTS-FÅR, -KJOL, -KOSTYM, -RAS, se A.

 

Spalt C 131 band 5, 1904

Webbansvarig