Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHEVALIER ʃev1alje4 l. ʃe1v-, äfv. -je4r, stundom -jä4r l. -jæ4r, sbst.2, r. l. n.; best. -en l. -n, ss. n. -et, äfv. -t.
Etymologi
[elliptiskt för CHEVALIER-KORN]
(hvard.) = CHEVALIER-KORN. Årsber. af sydsv. fören. f. odl. o. förädl. af utsäde 1886, s. 13. (Af varieteter af tvåradigt korn) användas mest chevalier, plymage .. o. s. v. Sv:s land o. folk 476 (1901). Allm. sv. utsäd. aktiebol. katal. 1902, s. 22.
Ssgr: CHEVALIER-KORN103~2. [jfr t. chevalier-gerste (cavalier-gerste); så kalladt efter namnet på engelsmannen Chevalier, som drog upp denna kornsort] landt. benämning på en berömd (i England sedan 1832 i större skala odlad) varietet af tvåradigt korn med lutande ax. Lilja Flora öfv. odl. vext. 166 (1839). Chevalier- eller Cavalierkornet. Lundequist Landtbr. 366 (1855). Chevalierkornet har länge ansetts som utan jämförelse det finaste maltkornet. Landtbr. bok 2: 316 (1900). A. G. Nathorst i Arkiv f. bot. II. 1: 145 (1904).

 

Spalt C 131 band 5, 1904

Webbansvarig