Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHEDDAR ɟäd4ar, äfv. ʃäd4– l. tʃäd4-, äfv. 32, r. l. m.; best. -n; pl. (föga br.) -s. Anm. Ss. pl. brukas vanl. pl. af CHEDDAR-OST.
Ordformer
(Chidder Almström Handelsvar. 543 (1845; i ssgn -OST))
Etymologi
[af eng. cheddar (elliptiskt för Cheddar-cheese), af eng. Cheddar, namn på en by i grefskapet Somersetshire i sydvästra England; med afs. på bildningssättet jfr CHESTER]
(hvard.) ost tillverkad i byn Cheddar l. af det slag som där tillverkas. Tät ost: cheddar. Sv:s land o. folk 522 (1901). Anm. Ordet torde i allm., i enlighet med förh. i eng., uppfattas ss. förkortning af ssgn CHEDDAR-OST.
Ssgr [i allm. bildade med bynamnet Cheddar]: CHEDDAR-FORM30~2, pl. -ar. form för tillverkning af cheddarost. Alnarps inv. 1892, s. 4.
-KRYDDOST~02 l. ~20. Sv:s land o. folk 522 (1901).
-METOD(EN) ~02. om den metod för osttillverkning som användes i (byn) Cheddar. (Konstgjord ost) tillverkas i synnerhet i Förenta Staterna efter Cheddarmetoden. Juhlin-Dannfelt 215 (1886).
-OST~2. Almström Handelsvar. 543 (1845). Utsökt fina Cheddarostar. AHB 60: 69 (1871). Cheddarost .. Är höggul .. Form. vanligen högt cylindrisk. Juhlin-Dannfelt (1886). Vestgöta cheddarost. Hedenstierna Vid hemmets härd 112 (1889). Tillverkningen af cheddarost infördes i början af 1860-talet af A. Nathorst på egendomar i Värmland, Skåne och Västergötland. Sv:s land o. folk 522 (1901).

 

Spalt C 123 band 5, 1904

Webbansvarig