Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHECK ɟäk4, äfv. ʃäk4 l. tʃäk4, sbst.2, l. CHECKS ɟäk4s osv., n. l. r. (m. Wenström (1891)); best. ss. n. -et, ss. r. -en; pl. (i bet. olika slags check) -er.
Etymologi
[jfr t. scheck, af eng. check, pl. checks, mönster i fyrkantiga rutor ss. rutorna på ett schackbräde, väfnad i sådant mönster, antingen vbalsbst. till verbet check, göra (ngt) rutig(t) ss. ett schackbräde, l. förkortadt af chequer, checker, sbst., schackbräde (se Murray); jfr föreg. samt SCHACK]
(numera föga br.) Checks, kallas i England en rutig blå och hvit väfnad af lärfts art. Synnerberg (1815). I England väfves äfven checks af bomullsgarn (cottonchecks). Åstrand (1855). Check .. ett slags rutigt el(ler) randigt tyg, som hufvudsakl(igen) användes till matroskläder. G. Dalin (1871). NF (1878). Weström (1891).

 

Spalt C 123 band 5, 1904

Webbansvarig