Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHARAD ʃara4d (scharád Dalin), r. (m. Dalin (1850), Lundell; f. Heinrich (1814)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. charade, af fr. charade, charad, som kommit i bruk i fr. på 1700-talet, af nyprov. charrado, småprat, af charra, prata, hvars etymologi är okänd; jfr Mistral Dict. prov.-fr., Littré Suppl., W. Foerster i Zeitschr. f. roman. phil. 3: 263 (1879), G. Paris i Romania 8: 629 (1879) o. Körting Lat.-rom. wb. 212 (1901)]
ord- o. stafvelsegåta i hvilken hufvudordets stafvelser hvar för sig kunna uppträda ss. själfständiga ord, hvarför gåtans lösning bör sökas dels i särskilda uppgifter om dessa småord (mitt första, mitt andra”, ”mitt tredje” osv.), dels i en antydning om hufvudordet (mitt hela). Att gissa l. lösa l. skrifva charader. Lefvande l. dramatiserad charad, som framställes af agerande personer på ett mer l. mindre dramatiskt sätt; jfr CHARAD-PANTOMIM, -TABLÅ, -TAFLA samt anm. 2:o. Konsten at ta ut Charader. Kellgren 2: 170 (1790). Charader. .. Mitt första knäpps, / Mitt andra täpps. / Mitt helas täppning / Sker genom knäppning. Franzén Skald. 4: 425 (1832; om knapphål). Charader äro vanligtvis på vers. Dalin (1850). Idun 1904, s. 216. — jfr PRIS-CHARAD.
Anm. 1:o Till ordet charad finnas hos Thorild 3: 455, 456 (1792) (måhända bildade af denne förf.) verbet charadera, göra (stilen i skönlitterära arbeten o. d.) gåtfull l. invecklad, o. sbst. charadism, gåtlikt l. svårbegripligt uttryck(ssätt) [med afs. på bildningssättet jfr CHARLATANERA, CHARLATANISM]. 2:o Stundom brukas det fr. uttr. charade en action, lefvande charad [af fr. charade o. prep. en, i (jfr EN FACE, EN-TOUT-CAS) samt action, handling (se AKTION)]. Scharling Nöddebo 134 (1876). Strindberg Tjensteqv. 2: 249 (1886).
Ssgr: CHARAD-GÅTA03~20. Linnea 1866, s. 15.
-LÖSNING~20. —
-NOVELL~02. (numera föga br.) Charad-novellen tyder på ett tvåstafvigt ord; kap. 1 = första stafvelsen, kap. 2 = andra stafvelsen, sista kap. = det hela. C. A. Wetterbergh i Linnea 1863, s. 78. Därs. 1869, s. 187.
-PANTOMIM~002. (mindre br.) dramatiserad charad. Norman Goss. lek. 345 (1878).
-STIL~2. stil som påminner om framställningssättet i charader; jfr anm. 1:o ofvan. Leopold 6: 314 (c. 1813).
-TABLÅ~02. scen i lefvande charad. Bolin Thackeray Fåfäng. markn. 2: 323 (1849).
-TAFLA~20. (mindre br.) = föreg. Norman Goss. lek. 345 (1878).

 

Spalt C 110 band 5, 1904

Webbansvarig