Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHAMOA ʃam3ωa2 l. -oa2 l. -åa2, äfv. ʃa3m-, stundom 400 (schamåāh G. Dalin), sbst. r. o. adj.; ss. sbst. best. (mindre br.) -n; ss. adj. oböjl.
Ordformer
(vanl. skrifvet chamois. chameaux Fallén Fleischer Träg. 593 (1795, 1805; i ssgn -FÄRG). schamois Serenius (1734, under shamoy; i ssgn -SKINN))
Etymologi
[jfr t. o. eng. chamois, af fr. chamois, sannol. af fht. *gamuz, gamz, stenget, nht. gemse (jfr GÄMS). Se Littré, Darmesteter samt Kluge (under gemse). Formen chameaux beror på förväxling med fr. chameau, kamel, i det att ordet uppfattats ss. betydande kamelfärgad]
I. sbst.
1) (föga br.) beredt stengetsskinn; äfv. sämskadt skinn i allm., sämskskinn; jfr CHAMOA-SKINN. Andersson Frem. ord (1845, 1857). Ekbohrn Främ. ord (1878).
2) benämning på den blekt gula l. grågula färg som utmärker sämskadt skinn, i sht beredt stengetsskinn; äfv. om (vissa nyanser af) rödgult; jfr CHAMOA-FÄRG. Mörk äkta vaxgul färg på ylle, och ljus Chamois på silke. Westring Sv. lafv. 43 (1805). Schrader Färgkonsten 1: 39 (1833). Chamois (Rödgult). Weiss Mathey 12 (1835). Svenska handskar i chamoi. N. journ. f. damer 1862, s. 95. Nordin Boktr. 349 (1881). — jfr JÄRN-CHAMOA.
II. adj.: sämskfärgad, blekt gul l. grågul; äfv. rödgul; jfr CHAMOA-FÄRGAD, -GUL. Et stycke äkta rödt (kläde), et stycke Chamois och et stycke grönt. Publ. handl. 6: 4200 (1756). Rock utan lif af chamois sidensars. Mag. f. konst 1841, s. 80. Hvit eller chamois vest. Sthms modejourn. 1847, s. 64. Wenström (1891).
Ssgr (till I 1, 2): CHAMOA-FÄRG300~2. = CHAMOA I 2. De vackraste grundfärgor (hos nejlikor) hollas följande för att vara 1) snöhvitt .. 5) Chameauxfärgen eller en blandning af gult och rödt. Fallén Fleischer Träg. 593 (1795). Ljusgul, något i brunt dragande färg (chamois-färg). Schrader Färgkonsten 1: 101 (1833). Bedoire Pappersfabr. 58 (1878). Det (södra) skånska (kavalleri-)regementets forna chamoisfärg (på krage, uppslag o. foder) utbyttes (år 1795) mot gul. Spak Upplysn. om uniform. 34 (1890).
-FÄRGAD~20, p. adj. blekt gul l. grågul; äfv. rödgul; jfr följ. Freja 1885, s. 190.
-GUL~2. jfr föreg. En chamoie-gul tupp. SP 1779, s. 1042. Westring Sv. lafv. 241 (1805). Chamois-gula silkes-strumpor. Konst- o. nyhetsmag. 1820, s. 12.
-KLÄDE. (†) chamoafärgadt kläde. Västen af gålt (dvs. gult) Chamoi-kläde. Nordberg 2: 686 (1740).
-SKINN~2. (föga br.) beredt stengetsskinn. Serenius (1734, under shamoy).

 

Spalt C 100 band 5, 1904

Webbansvarig