Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CESARISM se1saris4m, äfv. CÄSARISM 1-, r. (m. Lundell); best. -en.
Ordformer
(ofta skrifvet cæ-)
Etymologi
[jfr t. cäsarismus, eng. cæsarism, fr. césarisme; bildadt till CESAR]
benämning på den styrelseform som Cæsar o. de första romerska kejsarna införde i det antika Rom; absolutism som införts o. utöfvas med hjälp af en stark militärmakt under låtsadt erkännande o. skenbart upprätthållande af folkets suveränitet. Rydberg Skr. 8: 242 (1871). Napoleon III:s regering var ett exempel på cæsarism. NF (1878). Rydberg Rom. d. 20 (1882).

 

Spalt C 95 band 5, 1904

Webbansvarig