Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CERIN seri4n, sbst.2, n. l. r.; best. -et l. -en.
Etymologi
[bildadt år 1811 af W. Hisinger af CER(IUM) medelst den i kemiska ämnesnamn vanl. afl.-ändelsen -in]
miner. benämning på det cerföreningar innehållande mineralet allanit från Bastnäs i Västmanland. W. Hisinger i VetANH 32: 210 (1811). A. Erdmann Min. 403 (1853, 1860). Sjögren Min. 165 (1865). Engström Undersökn. af mineral 3 (1877).

 

Spalt C 89 band 5, 1904

Webbansvarig