Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CENTURIAT- sän1tɯria3t~ l. -tu-, stundom 0103~ l. sen-
Etymologi
[jfr t. centuriat-, af lat. centuriatus i uttr. comitia centuriata, p. pf. till centuriare, indela i centurior, af centuria (se föreg.)]
i ssgr: som har afs. på (det romerska folkets indelning i) centurior; centurie-.
Ssgr: CENTURIAT-FÖRSAMLING1003~, stundom 0103 ~020. = CENTURIE-FÖRSAMLING; jfr följ. Kolmodin Liv. 2: 381 (1832).
-KOMITIER~0200, pl. [jfr t. centuriatkomitien, efter lat. comitia centuriata] = föreg. Centerwall Rom. fornk. 419 (1891). Boëthius Hist. läsn. 1: 202 (1895).

 

Spalt C 79 band 5, 1904

Webbansvarig