Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CENT-UN saŋtöŋ4 (sanngtö´nng Dalin, sangö´ng NF (1878)), r. l. n. (n. Dalin (1850), G. Dalin (1871)).
Etymologi
[af fr. cent un, eg.: hundraett. Sitt namn har detta spel förmodligen fått på grund däraf, att 101 i detsamma varit ett betydelsefullt l. afgörande poängtal; jfr TRENTE-UN, VINGT-UN]
benämning på ett numera föga brukligt kortspel; jfr HUNDRAEN (HUNDRAETT). Uti Cent-un eller hundrade en (har) .. kortleken .. 36 kort. Handbibl. f. sällsk. 1: 323 (1839). NF (1878).

 

Spalt C 78 band 5, 1904

Webbansvarig