Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CENTRAL säntra4l l. sen-, r. (l. m.); best. -en, hvard. äfv. (i mellersta o. norra Sv.) -n; pl. -er.
Etymologi
[uppkommet gm ellips ur CENTRAL-STATION o. d. (se under följ.)]
centralstation (centralbangård, centraltelefonstation, centraltelegrafstation osv.). Tekn. tidskr. 1891, s. 78 (om elektriska centralstationer). Då samtal begäres (kommer numera) att från centralen svaras icke ”klart” utan ”påringd”. SDS 1897, nr 370, s. 2 (om telefonstation). Elektriska centraler. SD(L) 1899, nr 79, s. 2. Därs. 1900, nr 211, s. 3 (om ångkraftscentral). Utrymmet å dessa bangårdar liksom å centralen, som visserligen besörjer endast persontrafik, är allt för knappt. PT 1902, nr 56 A, s. 2 (om Sthms centralbangård). — jfr KRAFT-, TELEFON-CENTRAL m. fl.

 

Spalt C 59 band 5, 1904

Webbansvarig