Publicerad 1903   Lämna synpunkter
CENSORISK sänsω4risk l. sen-, adj.
Etymologi
[af t. censorisch, adj. till censor (se CENSOR); jfr äfv. eng. censorious, censorial, censorian, fr. censorial, lat. censorius]
(mindre br.) som hör till l. är utmärkande för en censor; som utföres af en censor.
a) till CENSOR 1. Deleen (1806, under censorian). Kolmodin Tac. 2: 58 (1835). En censorisk slägt. Callerholm Adam 1: 155 (1843). Den censoriska embetstiden. Centerwall Rom. fornk. 283 (1884). (Cæsar erhöll) diktaturen på tio år och censorisk myndighet. Boëthius Hist. läsn. 1: 369 (1895).
b) till CENSOR 3. Thorild 2: 246 (1793). Att lägga en full censorisk myndighet i den teologiska fakultetens hand. L. Bygdén hos Benzelstjerna Censorsjournal IX (1884).

 

Spalt C 44 band 5, 1903

Webbansvarig