Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÖRTING bœr3tiŋ2, l. BÖRSTING bœr3stiŋ2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(bört- Linné osv. börst- Düben Lappl. 142 (1873) osv.)
Etymologi
[eg. norrl. dialektord; trol. afledn. af BJÄRT (se Hellquist). Formen börsting representerar ett i vissa dialekter förekommande uttal af rt ss. rst. Gm anslutning till BORST, sbst.1, har af börsting bildats BORSTING (se d. o. 1)]
(bygdemålsfärgadt, i vissa trakter) laxöring; jfr BORSTING 1 samt BÖRLING. Linné SystNat. 56 (1740). TurÅ 1910, s. 268.

 

Spalt B 4918 band 5, 1925

Webbansvarig