Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÖRLING 3rliŋ2, sbst.2, m. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af oviss härledning; jfr BÖRTING]
(i sht i Halland samt i zool. fackspr.) benämning på (individ af) unglax i storleken 1—2,5 kg. VetAH 1774, s. 50. Unglaxen, då han första gången återvänder från hafvet upp i floden, kallas börling eller laxbörling. 1Brehm III. 1: 289 (1876). (Sportsmännen) fingo första fiskedagen 11 (laxar) .., däribland ett par smärre s. k. börlingar, resten jämn, medelstor lax. GHT 1895, nr 138, s. 3. — jfr LAX-BÖRLING.

 

Spalt B 4913 band 5, 1925

Webbansvarig