Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÖRDA 3rda2, v.3 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (numera föga br., Fryxell Ber. 10: 32 (1842)).
Ordformer
(-y- 1531 (: igen byrdat) 1566 (: byrdes .. igen). -ö- 1531 (: igenn börde) osv. sup. byrdt 1541 (: igen byrdt))
Etymologi
[fsv. byrþa; afledn. till BÖRD, sbst.1 (se d. o. 11, 12 o. 13)]
1) (utom i Finl. numera nästan bl. i fråga om ä. förh., i sht jur.) i kraft af bördsrätt (se d. o. 2) (åter)inlösa l. göra anspråk på att få (åter)inlösa (i sht fast egendom); i dagligt tal äfv. i fråga om inlösning på grund af lösningsrätt af annat slag (t. ex. ”naborätt”); stundom i absolut anv. FörarbSvLag 1: 18 (1687). Börandes samma Bördesman, som bördar Skatte-rättigheten, jämwäl därjämte lösa til sig sjelfwa Monteringen (dvs. munderingen för af hemmanet uppsatt soldat). LMil. 2: 405 (1690). En borgare i Upsala .. fick lof at börda från sielfva Domkyrkan några bodar, som voro ditsålde af hans fäder. Dalin Hist. III. 1: 176 (1761). Börda. Eller Lösa Lott i Skepp, dertill äga Med-Redare rätt, när de betala så mycket en främmande vill gifva. Ringström SjölLex. 15 (1816). EmigrUtredn. Bil. X, s. 9, 15 (1910; i absolut anv.).
2) (i högre stil, i sht i ssgr o. särsk. förb.) oeg. l. bildl.
a) göra anspråk på, (åter)kräfva; (åter)förvärfva, (åter)eröfra. Ling Riksd. 165 (1817). Ett namn, som bördat sig odödlighet. Nybom SDikt. 2: 474 (1849, 1880). Återgå .. (tamdjuren) till det fria tillståndet, så bördar naturen sin rätt. Möller Jordbr. 3 (1881).
b) [jfr motsv. anv. af ÅTERBÖRDA] (numera föga br.) betala. Hvar och en, som i Sveriges anor älskar sina egna, har ock rätt att börda sin andel i en hyllningsgärd åt (deras skildrare, dvs. Beskow). De Geer Minn. 2: 29 (1866, 1892); möjl. till a. Pio Nono bördade sin gärd åt förgängelsen. Beckman Påfv. 16 (1880).
Särsk. förb.: BÖRDA IGEN10 04. jfr IGENBÖRDA.
1) (utom i Finl. numera nästan bl. i fråga om ä. förh.) till 1. OPetri Lagkomm. 30 (c. 1540).
2) (numera bl. tillf.) till 2 a. Björnståhl Resa 2: 48 (1773).
BÖRDA IN. (†) till 1. Lind (1738). Weste (1807). jfr INBÖRDA.
BÖRDA SIG TILL10 0 4. (†) till 1. Verelius 47 (1681). jfr: Boas bördade sig till Moabitiskan Ruth inför laglig Domstol. Ödmann StrFörs. 4: 213 (1822).
BÖRDA TILL SIG10 4 0. (numera bl. tillf.) till 2 a. Biörner och dem .., som hålla för en patriotisk plikt, at börda til sig alt hvad som skrifvit står om andra Länder. LMil. 2: Föret. 10 b (1764). Rydqvist i SAH 25: 37 (1849).
BÖRDA TILLBAKA10 040, äfv. 032. särsk. (i högre stil) till 2 a. Tegnér (WB) 3: 106 (1820).
BÖRDA UNDAN. (†) till 2 a: i kraft af bördsrätt (åter)taga ngt från (ngn). Att byrda for:ne Korns renthe vndan Domkirken. GR 8: 172 (1533).
BÖRDA ÅTER10 40. särsk. (i högre stil) till 2 a. Job 3: 5 (Bib. 1917). jfr ÅTERBÖRDA.
Ssgr, se under BÖRD, sbst.1 (sp. 7, 8).

 

Spalt B 4902 band 5, 1925

Webbansvarig