Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÖER
i följande språkprof synes vara felläsning för BANER: Om .. någre Slott .. och Byar samfelleligen, ther bägge wåre Böer vthi Marcken flygendes worde, föröffrade bliffue. Tegel G1 2: 138 (efter en numera försvunnen handl. fr. 1541).

 

Spalt B 4853 band 5, 1925

Webbansvarig