Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÄRGSEL bær4jsel l. bär4j-, r. l. f.; best. -n ((†) -slen (-zlen) 2RARP 2: 469 (1723), Ahlquist Öl. 1: 407 (1822)); förr äfv. (jfr ssgsformerna bärgsle- o. bärgslo-) BÄRGSLA?, f.
Ordformer
(bärgsel (bergsel, bärgzsell m. fl. former) 1651 (: engebergzell) osv. bärsel 1650 (: Engebärsel). bergssl 1686. bärghzle- (i ssg) c. 1600. bersle- (bärdzle-) (i ssg) 16741736. bergzlo- (i ssg) 1687)
Etymologi
[sv. dial. bärgsel, bärsel]
vbalsbst. till BÄRGA; jfr BÄRGNING.
1) (numera bl. i starkt bygdemålsfärgadt spr.) = BÄRGNING 2. Denne åhrs tijden (dvs. juli månad), då hwar man gierna ähr hemma wedh sin bärgzsell. RARP 6: 269 (1656). SD(L) 1902, nr 510, s. 3. — jfr HÖ-, RÅG-, SÄDES-BÄRGSEL m. fl.
2) (†) = BÄRGNING 3; i ssgn ÄNGS- l. ÄNG(A)-BÄRGSEL.
3) (†) = BÄRGNING 5. Der han icke fich åthniuta någon Part i stombnen till bergssl åth een häst och Paar Koor. VDAkt. 1686, nr 213.
Ssgr (till 1, numera bl. i starkt bygdemålsfärgadt spr.): A: BÄRGSEL-FOLK. skördefolk. Bonden höll dagsvärkare ock bärgselfolk med mat (under bärgningstiden). Landsm. 1907, s. 75.
-TID. (bärgsel- 1822 osv. bärgsle- c. 16001736. bärgslo- 1687) skördetid. Bureus Suml. 39 (c. 1600). Den vackra rågen skadades af regn i bergseltiden. Rääf Ydre 4: 355 (1865).
B (†): BÄRGSLE-TID, se A.
C (†): BÄRGSLO-TID, se A.

 

Spalt B 4829 band 5, 1925

Webbansvarig