Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BÄNKA bäŋ3ka2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (i bet. 1 mer l. mindre konkret)
Etymologi
[till BÄNK]
1) (föga br.) geol. o. geogr. till BÄNK I 6 b: dela sig horisontalt i bänkar; anträffadt bl. i p. pf. i adjektivisk anv. o. ss. vbalsbst. Bergarten visade nämligen en utpräglad afsöndring eller bänkning. TurÅ 1896, s. 162.
2) landt. till BÄNK I 3: upplägga (jord) i sängar l. bänkar. Den till tobaksplantering afsedda jorden .. kan .. (på hösten) uppläggas i sängar, eller, som man kallar det, bänkas djupt. Arrhenius Jordbr. 2: 241 (1862).
3) till BÄNK II.
a) sätta l. placera (ngn) på en bänk l. på bänkar l. tillsammans med andra (i rad(er) l. omkring ett bord l. dyl.).
α) refl. o. dep.: slå sig ned l. taga plats; äfv. bildl.: slå sig samman l. ”i slang” (med ngn). Gästerna bänkade sig (kring l. vid de långa borden) i salen. Vi bänkade oss i en hörnsoffa. Man såg gästerna bänkas kring gillesbordet. Lind (1749). Låtom oss nu bänka oss till måltiden! Lönnberg Sigtr. 8 (1892). Landtmannarepresentanter, som .. i riksdagen bänkat sig med samlingsvänstern. VL 1905, nr 240, s. 3.
β) tr. Wigström Folkd. 2: 205 (1881). Konungen .. hade bänkat svågrarna midt emot hvarandra. Strindberg NSvÖ 1: 59 (1906).
b) (enst.) iordningställa bänkplatser (åt gäster). För Balder .. / .. bänkadt är där inne (i Valhall). Wirsén i 3SAH 4: 107 (1889).
4) till BÄNK IV; bl. i förb. bänka ned l. ner, nedplocka (ngt) från bänk.
Särsk. förb.: BÄNKA NED l. NER10 4. tegel. ”Bänka ner” det torra teglet (dvs. nedplocka det från torklafvarna l. bänkarna). Gundberg Tegel 20 (1860).

 

Spalt B 4781 band 5, 1924

Webbansvarig