Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BÅNGSE, adj.2 oböjl.
Etymologi
[till BÅNG, adj.; med afs. på bildningen jfr ÅNGSE]
(†) rädd, ängslig. Ähren j för reesan bångse? Prytz OS B 2 a (1620).

 

Spalt B 4705 band 5, 1924

Webbansvarig