Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BÅLVERKE, sbst.2, l. BÅLVIRKE, sbst.2, n.; best. -et; pl. = (Pred. 9: 14 (Bib. 1541)) l. -en (Schroderus JMCr. 639 (1620), ASScF VIII. 2: 31 (1867)).
Ordformer
(bol- VarR 36 (1538), Lagerbring 1Hist. 1: 403 (1769). bool- HB 2: 135 (1569). booll- HB 2: 72 (1569). bohl- Schroderus Dict. 59 (c. 1638), HC12H 1: 30 (c. 1734). båål- Schroderus Liv. 755 (1626). boll- HH 20: 264 (c. 1640), Rålamb 8: 28 (1691). -verke VarR 36 (1538), CAdlersparre i VittAH 3: 323 (1788, 1793), ASScF VIII. 2: 31 (1867). -virke HB 2: 72 (1569), Schroderus JMCr. 329 (1620). — Jfr anm. till BÅLVERK, sbst.2)
Etymologi
[fsv. bolvärke, bolvirke, till bolvärk (se BÅLVERK, sbst.2)]
(†)
1) = BÅLVERK, sbst.2 1. VarR 36 (1538). The skansar och bolwärken, som the Swenske hade bygdt. Schroderus JMCr. 639 (1620). Mentes att bolvärke skulle bygges och förfärdiges, som opfyllas kunde medh steen, men uthan mures medh tegell. RP 6: 218 (1636). CAdlersparre i VittAH 3: 323 (1788, 1793). — särsk. = BÅLVERK, sbst.2 1 a. NAv. 20/11 1657, s. 6. Rålamb 8: 28 (1691).
2) = BÅLVERK, sbst.2 3. Johansson Noraskog 3: 63 (i handl. fr. 1664).

 

Spalt B 4702 band 5, 1924

Webbansvarig