Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BÅK 4k, r. l. m. ((†) n. Månsson Siöb. 2 (1644)); best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(baak RP 5: 376 (1635), Dahlberg Dagb. 283 (1698; uppl. 1912). båken Månsson Siöb. 2 (1644: båknet, sg. best.))
Etymologi
[liksom d. baake, r., af mnt. bāke, f., sjömärke, vårdkas, af ffris. bāken, n., signal, hvaraf lånats sv. dial. (Bohusl.) båken, n., isl. bákn, tecken, ä. d. bagn, d. bavn, vårdkas; jfr fsax. bōkan, tecken, feng. beacon, märke, fana. Huruvida fsv. bakn, ett slags giller, o. isl. bákn, klump, klumpigt redskap, höra hit, är ovisst. — Jfr BACKE, sbst.4, BAK, sbst.4]
1) sjöt. större, på land uppfördt sjömärke bestående af en tornlik byggnad af trä l. sten, numera äfv. af betong l. järn. RP 3: 136 (1633). Vthön, .. hwar på står itt Båk nu halff nedherfallit. Månsson Siöb. 2 (1644). UB 7: 499 (1875). — jfr INSEGLINGS-, KÄNNINGS-, SPIR-, TRÄ-BÅK m. fl.
2) (numera, utom i ssgn FYR-BÅK, nästan bl. i icke fackmässigt spr.) fyr; fyrtorn. RP 5: 376 (1635). Öhregrunds båk. ResolStädBesvär 1723, s. B 3 a. Öfverst glöder det bländande, fladdrande skenet af båken. Kullberg Portf. 57 (1836). Fennia XII. 1: 16 (1896). — jfr FYR-BÅK.
3) (†) vakttorn hvarifrån eldsignal gifves vid krigsfara l. dyl.; vårdkas. På visse distancer äro sådane Vårdtorn eller Båkar hela Svitserland igenom. Björnståhl Resa 2: 64 (1773). Gustaf III 2: 272 (1789).
Ssgr (till 1 o. 2): BÅK-AFGIFT~02, äfv.~20. afgift som erlägges af in- o. utgående fartyg för underhåll af sjömärken o. fyrar, i Sverge numera bl. i uttr. fyr- o. båkafgift (före 1826 lots- o. båkafgift). Sundelius NorrköpMinne 40 (i handl. fr. 1741). SFS 1826, s. 713.
-LAND. (numera i sht i Finl.) land(udde) där båk står. GT 1788, nr 132, s. 2. Lotsarne uppassa på båklandet och möta fartyg 2 minuter utom Södra udden. SFS 1905, nr 2, s. 3.
-MEDEL, pl. gm båkafgifter inflytande statsinkomster; numera bl. i uttr. fyr- o. båkmedel. Båk- och Lots-medel .. erläggas af alla in- och utgående Fartyg. BtRiksdP 1823, Saml. 4. 1: 616.
-PENNINGAR, pl. (mindre br.) båkafgift. PH 5: 2984 (1750).
-UMGÄLDER~020, pl. (mindre br.) båkafgift. Sjöl. 1864, § 143.
-VÄSEN l. -VÄSENDE. BtRiksdP 1840—41, Saml. 4. 1: nr 354, s. 15. Under den s. k. frihetstiden .. vann .. vårt båkväsende en betydande utveckling. Fennia XIV. 6: 25 (1897).

 

Spalt B 4694 band 5, 1924

Webbansvarig