Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BYRÅKRAT by1råkra4t l. -o-, äfv. byr1-, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. bureaucrate, nybildning till bureaucratie, byråkrati (se d. o.)]
anhängare o. utöfvare af ämbetsmannavälde; stel o. pedantisk ämbetsman. Dalin (1850). Registrator Brandelius, typ för en inskränkt och tråkig byråkrat, som ständigt är stel och fordrande mot sin omgifning. VL 1899, nr 202, s. 2.

 

Spalt B 4662 band 5, 1924

Webbansvarig