Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BYRETT byrät4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. burette, till ä. fr. buire, krus, kärl]
tekn. graderadt mätrör (med afstängningsanordning) för afmätning af vätskemängder (titrering). Hygiea 1870, s. 402. SFS 1900, Bih. nr 47, s. 4.

 

Spalt B 4661 band 5, 1924

Webbansvarig