Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BYLTA, v.2 -ade.
Etymologi
[sv. dial. bilta, bylta (se BELTA); jfr BYLT, sbst.2]
(†) ihärdigt o. träget arbeta (med ngt), knoga; knåpa; i sht i förb. med prep. med. Vi hafva nu en lång tid bortåt byltat med allt detta. Chydenius 94 (1765). Jag skref och byltade i militärämnen. Wingård Minn. 6: 85 (1847). Det har ännu aldrig funnits en kung, och kommer aldrig att finnas någon, som icke byltat bakom sina konstitutionella rådgifvares rygg. KRLManderström (c. 1864) hos De Geer Minn. 1: 271. — särsk. ss. deponens: byltas med, sträfva med, stå i med. Uti hela 20 års tid byltas med et Systeme (osv.). SvMerc. 1765, s. 262 (jfr s. 265). Porthan BrefCalonius 281 (1796).

 

Spalt B 4659 band 5, 1924

Webbansvarig