Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BYGSLA, v. -ade.
Ordformer
(böx- 1752)
Etymologi
[af nor. bygsle, v., till bygsel (se BYGSEL)]
(†) i fråga om förh. i från Norge erövrade provinser: utarrendera; abs.: verkställa l. sköta om utarrenderingen (af ngt). Œdman Bahusl. 57 (1746). I forna tider .. böxlade eller förpacktade .. Afrads-Land, skogar och fisken. ResolAllmBesvär 1752, § 36.
Ssg: BYGSEL-SKOG. (böxle-) (†) I Jemteland hafva vissa Allmänningar mot Ränta blifvit hemman til bruk och nytta anslagne, samt der kallade Böxle skogar. LandtmFörordn. 36 (1765).

 

Spalt B 4657 band 5, 1924

Webbansvarig