Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BUSTROFEDON bus1trofedon4 l. 1-, l. -trå-, l. 0104, adv. o. sbst. n.; ss. sbst. best. -et; pl. =.
Ordformer
(-feder, pl. JournLTh)
Etymologi
[af gr. βουστροφηδόν, adv., med sådan vändning som oxar göra vid plöjning l. dyl., af βοῦς, oxe, och στρέφειν, vända]
språkv.
I. adv.; i fråga om ett i vissa forngrekiska o. fornnordiska inskrifter förekommande skrifsätt: på så sätt att skriften går omväxlande från vänster till höger o. från höger till vänster. Grekerne .. skrefvo .. Boustrophédon. Thorberg ÖsterlSpr. 11 (1785).
II. (knappast br.) sbst.: bustrofedoninskrift. JournLTh. 1810, s. 316. I ett .. bustrophädon fanns .. att Thara ej var .. en hedning. BL 7: 305 (1841).
Ssgr (till 1): A (†): BUSTROFED-SKRIFT. Norrmann Eschenburg 1: 49 (1817).
B: BUSTROFEDON-INSKRIFT~02.

 

Spalt B 4616 band 5, 1924

Webbansvarig