Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BURGEOASI bur1ʃωasi4 l. -oa- l. -åa- (äfv. med fr. uttal), r.; best. -en l. -n.
Ordformer
(vanl. skrifvet bourgeoisie)
Etymologi
[af fr. bourgeoisie, afledn. till bourgeois, borgare, afledn. till bourg, af senlat. burgus (se BORG, sbst.1)]
borgerskap; i sht om den burgnare delen af stadsbefolkningen; i senare tid ofta liktydigt med öfverklass (i motsats till arbetarklassen). Den högre och den lägre burgeoasien. För hundra år sen 1: 198 (1810). SAOL (1923).

 

Spalt B 4597 band 5, 1924

Webbansvarig