Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BUNA 3na2, äfv. (i sht i södra o. västligaste Sv., särsk. ss. sista led i ssgr) BÖNA 3na2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or l. -er32.
Ordformer
(bö- Linné Fl. nr 667 (1745; från Bohusl.), Lyttkens Växtn. 35 (1904: gråböna; från södra Halland o. norra Skåne). -nn- Hahnsson (1884: Bunnaris), Henriksson Växt. 45 (1911: gråbunna; från Dalsl.). -bun (-bön) ss. sista led i ssg: AJRetzius i PhysSH 1: 216 (1781; anfördt från Skåne), Lilja SkFl. 591 (1870). bunga-, se BUN-ROT)
Etymologi
[fsv. buna, bona, böna; trol. samma ord som nor. dial. buna, benpipa, lårben m. m.; namngifningen beror i så fall på den likhet man tyckt sig finna mellan de kraftiga stjälkarna o. benen i människokroppen; se BHesselman i NysvSt. 1922, s. 191; besläktade äro måhända BU, BUNKE, BURIS samt (de förut på annat sätt förklarade) BINKA, BO, sbst.3 Huruvida bunga-rot i första leden innehåller samma ord, är ovisst]
(numera hufvudsakligen i vissa trakter) folkligt namn på en del olika växter, urspr. o. företrädesvis sådana som till största delen bestå af styf(va) o. torr(a) stjälk(ar) o. alltså äga föga värde som kreatursfoder; i sht om Artemisia vulgaris Lin., gråbo; ofta i pl.; se utförligare BHesselman i NysvSt. 1922, s. 153 ff. Linné Fl. nr 667 (1745; om Artemisia vulgaris). — jfr GRÅ-BÖNA, RYSS-BUNA.
Ssgr (numera nästan bl. i vissa trakter).
A: BUN-ROT. (bun- (i bet. 1) Linné Fl. nr 667 (1745; från Västerg.), Fries Ordb. 34 (c. 1870). buna- Linné Vg. 131 (1747; i bet. 1; från Västerg.), Dens. Fl. nr 253 (1755; i bet. 2; från Medelp.), Lyttkens Ogräs 51 (1885; i bet. 2), Post Ogräsv. 22 (1891; i bet. 1; från Västerg.). böne- Henriksson Växt. 45 (1911; i bet. 1; från Smål.). bunga- (i bet. 2) SvBot. nr 134 (1804), Pontén Fl. 40 (1847))
1) växten Artemisia vulgaris Lin.
2) växten Cicuta virosa Lin.
B: BUNA-RIS. [namnet beror väl delvis på förvrängning af lat. bunias, gr. βουνιάς] växten Bunias orientalis Lin., ryssgubbar. Fries BotUtfl. 3: 211 (1864; från Uppl.). SmåskrLandtbr. 14: 35 (1903).
-ROT, se A.
C: BUNE-ROT (böne-), se A.

 

Spalt B 4584 band 5, 1924

Webbansvarig