Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BULTA bul3ta2, v.4, -ade; vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(bo- 1873 (: Anbolta))
Etymologi
[afledn. till BULT, sbst.1 11]
(nästan bl. tekn. o. skeppsb.) fästa l. förbinda medelst bult(ar). Et Skepps styrka dependerar .. (bl. a.) af .. at vissa Piecer, blifva på behörige ställen rätteligen bultade. Chapman Skeppsb. 118 (1775). 2NF 25: 1334 (1917). — jfr AN-BULTA.
Särsk. förb. (nästan bl. tekn. o. skeppsb.): BULTA FAST10 4, v.2 Oxenstierna Vanderdecken 148 (1865). jfr FAST-BULTA.

 

Spalt B 4582 band 5, 1924

Webbansvarig