Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BUDGET bud4jet, äfv. 4djet l. budje4t, i mindre vårdadt spr. äfv. 3d~je2t l. bud4get (budjät4 LoW (1889). båddschä´tt Dalin), r.; best. -en; pl. -er ((†) -s AJourn. 1814, nr 181, s. 1).
Ordformer
(budjet 1814. budgett 18461851)
Etymologi
[af eng. budget, af fr. bougette, (liten) påse, afledn. af ffr. bouge; jfr it. bolgia, väska; af lat. bulga, lädersäck, af kelt. urspr. o. besläktadt med BÄLG]
förslag till inkomster o. utgifter under en viss, kommande period, vanl. ett år, för en stat (l. kommun l. offentlig inrättning), (riks)stat; äfv.: finansiell ställning, såsom den framgår af ett dylikt förslag. AJourn. 1814, nr 181, s. 1. Nedra kammaren .. voterar (ensam) budgeten. Snellman Stat. 392 (1842). Budgeten visar ständigt brist. NF 19: 255 (1895). — jfr FOLKSKOLE-, KRIGS-, MARIN-, SKOL-BUDGET m. fl. — särsk.
a) [efter eng. open the budget] (†) i uttr. öppna en budget l. budgeten, framlägga budgetsförslag. I går öpnade Premier-Ministern innevarande års Budget, med .. en för Nationen ganska fägnesam beskrifning på Financernas ställning. GT 1788, nr 57, s. 1 (i fråga om eng. förh.).
b) (mindre br.) närmande sig bet.: budgetår. Tullinkomsterna under de första 6 månaderna af innevarande budgeten äro så rikliga. AB 1890, nr 28, s. 2.
c) i allmännare anv., i fråga om enskild persons inkomster o. utgifter. Göra upp sin budget (för året). Munthe Nap. 23 (1885). Alkoholens försvinnande innebär försvinnandet af en stor utgiftspost .. ur .. (arbetarens) fattiga budget. Thyrén SvPol. 55 (1911).
Ssgr: BUDGET- l. BUDGETS-BEHANDLING. jfr -DEBATT. Henriksson Tyskl. 71 (1901).
-BRIST. Rena finanstullar, hvilkas uppgift är att täcka en budgetsbrist, som icke lät sig eskamoteras bort. GHT 1896, nr 166, s. 2.
-DEBATT. Under budgetdebatten i dag i tyska riksdagen. SvD(L) 1907, nr 327, s. 2.
-FÖRSLAG.
-TERMIN. jfr -ÅR. Palmblad Norige 214 (1846).
Afledn. (föga br.): BUDGETERA, v. upptaga (ngt) i budgeten. AB 1890, nr 28, s. 3.
BUDGETÄR, adj. Praktiska olägenheter af reformen — icke minst budgetära — (skola) mycket snart .. göra sig gällande. AB 1899, nr 116 A, s. 3.

 

Spalt B 4544 band 5, 1924

Webbansvarig