Publicerad 1924   Lämna synpunkter
-BRÖSTAD ~brös2tad, p. adj.; adv. -T.
Etymologi
[till BRÖST]
som har (så l. så beskaffadt) bröst; i ssgr. — jfr BAR-, GUL-, HÖG-, TRÅNG-, ÅNG-BRÖSTAD m. fl.

 

Spalt B 4530 band 5, 1924

Webbansvarig