Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRÅDSKA bros3ka2, i högtidligt spr. äfv. brod3– l. brot3-, ngn gg äfv. brå3d-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(bråd- 1749 osv. bråska 17531851. broska 1774)
Etymologi
[bildadt till BRÅDSKA, sbst.]
1) skynda sig; göra sig brådt; jäkta. Brådska med ngt, med att göra ngt, äfv. (i högre stil) brådska att göra ngt. Lind (1749). Kristian .. brådskade (ej) med att uppfylla sina löften. IllSvH 3: 167 (1877). Sin examen brådskade han inte med. Bergman Dröm. 241 (1904). En man, som brådskade att nå fram till målet. (Flensburg o.) Collin 131 (1912, 1915). — särsk.
a) (företrädesvis i högre stil) i fråga om rörelse l. förflyttning till l. från en plats: skynda, hasta; äfv. bildl. Hertigen (hade) broskat ur landet. Celsius E14 105 (1774). Lidner 1: 86 (1784). Nu hördes tydligen hästfötter och kärrhjul brådska utför backen. Blanche Bild. 3: 126 (1864).
b) i p. pr. i adjektivisk anv.: skyndsam, hastig; ss. adv. (mindre br.): skyndsamt, hastigt. (Lägret) hade brådskande blifvit öfvergifvet. Kolmodin Liv. 3: 271 (1832). Med långa, brådskande steg. Lagerlöf Holg. 2: 347 (1907).
2) med saksubj.: kräfva skyndsamhet l. skyndsam behandling, behöfva utföras fort; äfv. opers.: det är brådt(om). Saken brådskade l. var brådskande l. var af brådskande beskaffenhet. Brådskande ärenden, affärer. Weste (1807). Brådskande beställningar. TT 1872, s. 226. Det brådskar inte med betalningen. Auerbach (1907). — (hvard., skämts.) Det brådskar ingen hast. Hoppe (1892).
3) (†) påskynda, forcera. Alt hvilket bråskas ur pennan, och utan granskning lemnas til prässen, .. blifver omogit. OCelsius PVetA 1768, s. 58. Kristina blef uppbragt och brådskade färden än mera. Fryxell Ber. 10: 272 (1842). — i p. pf., öfvergående i adjektivisk anv.: hastig; forcerad. Atterbom 1: 87 (1824). En brådskad lexläsning. SvLittFT 1836, sp. 535. Scholander I. 1: 55 (c. 1865).
Särsk. förb.: BRÅDSKA PÅ10 4.
1) (†) till 1; med saksubj.: skyndsamt närma sig. Som Magister-promotionen nu brådskar på, så har jag denna tiden varit utomordentel. syslosatt. Porthan BrefCalonius 481 (1798).
2) (mindre br.) till 1: skynda sig, skynda på (med ngt). (Han) brådskade .. ej på med sina .. examensstudier. ENervander (1892) hos Cygnæus 11: 51.
3) (mindre br.) till 3: påskynda (ngn l. ngt). Nordforss (1805). Generalguvernören .. fick brådska på .. (konungens) färd. Hallström K11 116 (1918).

 

Spalt B 4433 band 5, 1924

Webbansvarig