Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRÅDSKA bros3ka2, i högtidligt spr. äfv. brod3– l. brot3-, ngn gg brå3d-, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(bråd- 1681 osv. bråt(t)- 16391760. bråska 16541910)
Etymologi
[fsv. brazska, brädska; afledn. af BRÅD, adj.]
1) (numera mindre br.) snabbhet, hast, skyndsamhet. På thet Watn ej skal Mekelburgen tryta, / Wil han (dvs. Östersjön) i Bråtsko djt i alla Wjkar flyta. Spegel GV 93 (1685). (Tidningskritiken) upphöjer eller krossar .. med en brådska i omdömet, som tidningsmännen själfva finna beklagansvärd. Rydberg Varia 136 (1894).
2) (numera mindre br.) ifver. Hvad tycker Jesus om en sådan fruchtlös jfver (då Simon Petrus högg örat af Malkus)? / En kortt förvitelse han Simons bråttsko gifver. Brenner Pijn. 33 (1727). Et bref, som hans Far .. i sin bråska at skaffa honom bort, oförvarandes nedlagt. Chenon Heywood 2: 12 (1773). Lagerlöf Holg. 1: 157 (1906).
3) förhållandet att ngt brådskar, att ngt måste göras fort l. snabbt o. utan dröjsmål; behof af skyndsamhet. Är thet bråttom (bråtska) så är thet bättre brwka Posthästar än andra håll- eller skiutzhästar. Schroderus Comenius 488 (1639). Det är ingen bråska med Disputation. 2Saml. 1: 78 (1766). Allting har Gud skapat, men icke brådskan. Afzelius Sag. XI. 2: 290 (1870). — särsk. i uttr. göra sig brådska, göra sig brådt, skynda sig; i sht i nekande sats. Gör dig ingen brådska! Han gör sig aldrig någon (onödig) brådska. Söderhjelm Runebg 2: 6 (1906).
4) förhållandet att det är l. att man har mycket att göra, att man är jäktad, jäkt. RARP V. 1: 302 (1654). Min bråska gjör at jag skrifver kort och oredigt. FoU 2: 260 (1792). Julen har blifvit den enerverande brådskans och det onaturliga jäktets tid. VL 1906, nr 296 A, s. 5. — jfr EXAMENS-, JUL-, VÅR-BRÅDSKA m. fl.
Afledn.: BRÅDSKSAM, adj. (bråsk- 1762. broske- 1774) (†) till 1 l. 2: skyndsam; ifrig, beskäftig. Med bråsksam ifver. Celsius Æn. 22 (1762). Norrby broskesam för hela hufvud-hären, / Vid morgonväkten sielf stod färdig i gevären. Dens. GVasa 181 (1774).

 

Spalt B 4432 band 5, 1924

Webbansvarig