Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRYOZO -så4, r.; best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[ytterst af nylat. bryozoon, pl. -zoa; af gr. βρύον, mossa (jfr BRYOLOG), o. ζῷον, djur (jfr ZOOLOGI)]
naturv. i sht i pl.: benämning på den lägst stående klassen blötdjur, hvilka lefva i kolonier som hos vissa arter bilda ett mossliknande öfverdrag på stenar o. d.; mossdjur; i sg. om det enskilda djuret. Lindström Lyell 153 (1857). jfr HAFS-, SÖTVATTENS-BRYOZO(ER).
Ssg: BRYOZO-KALK. geol. hufvudsakligen af bryozoer sammansatt kalksten (tillhörande olika geologiska perioder). Limhamns bryozokalk. Bergstrand Geol. 341 (1868).

 

Spalt B 4391 band 5, 1924

Webbansvarig