Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRYOLOG bry1olå4g l. -ωl- l. -ål-, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. bryolog; af gr. βρύον, mossa, o. –λογος, kännare, forskare]
naturv. person som gör l. har gjort mossorna till sitt studium. Wikström ÅrsbVetA 1832, s. 324.

 

Spalt B 4390 band 5, 1924

Webbansvarig