Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRYGGNAD bryg3nad2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
(numera bl. i starkt bygdemålsfärgadt språk) vbalsbst. till BRYGGA, v.1; äfv. mer l. mindre konkret. Bryggiare-Embetet (skall) wara förplichtat at ställa sin Brygnad vthi treggiehanda wisse Proff. ÅthskSthmStadzOrd. I 4 a (1640). Rikmans sjuka och fattigmans bryggnad spörjas vitt. Hembygden 1912, s. 126 (ordspråk).

 

Spalt B 4381 band 5, 1924

Webbansvarig