Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRYGGA, sbst.2, f.
Ordformer
(anträffadt bl. i oblik kasus bryggio)
Etymologi
[fsv. bryggia; afledn. af BRYGGA, v.1]
(†) brygd. Jth(em) .. kom där itt stort spiäll (dvs. missöde) på en bryggio .. på 8 t(unn)or maltt, så att dhe komme pannan intedh till att siuda itt dygn, dhe lade aldrig så myckit p(å) unner pannen. ÄARäfst 111 (1596).

 

Spalt B 4375 band 5, 1924

Webbansvarig