Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRYGG bryg4, n. ((†) r. l. m. Oec. 72 (1730); m. Weste (1807; jämte n.)); best. -et; pl. =.
Etymologi
[till BRYGGA, v.1, l. ombildadt af fsv. brug gm anslutning till detta ord; jfr d. bryg, isl. brugg]
(numera föga br. o. med anstrykning af folkspråk) brygd. Laga till brygg. Ställa till ett brygg. Är och af stoora Brygg dubbell winst. LReg. 241 (1648). KKD 3: IX (1708; se under BRYGGA, v.1 1). Nu måste Mamsel ha romaner; / Men bak och brygg det är chicaner. Lenngren (SVS) 1: 13 (1775; lagdt i munnen på en åldrig Dame; versionen 1777: brygd). Palmblad Nov. 4: 185 (1851). Auerbach (1907; bl. ss. konkret). — jfr ÄTTIK-BRYGG.
Ssgr, se under BRYGGA, v.1

 

Spalt B 4371 band 5, 1924

Webbansvarig