Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRYGD, bryg4d, sbst.1, r. l. f. (m. Sahlstedt, ÖoL (1852)); best. -en; pl. -er 32.
Etymologi
1) handlingen att brygga; särsk. om hela förloppet en enskild gång då man brygger; konkret, om den på en gång färdigberedda (under beredning varande) varan med särsk. tanke på dess beskaffenhet; mera tillfälligt i fråga om annan dryck än jäst maltdryck (jfr BRYGGA, v.1 2). Bryggerskan för en brygd ööll hon brygger Och står henne well före Schall haffue .. 3 öre. Skråordn. 323 (1546). Tag vårt sällskap i ditt skygd: / Skänk oss af din varma brygd. Bellman 3: 173 (1769, 1790; till en krögare). Lenngren (SVS) 1: 31 (1777; se under BRYGG). Mindre bryggerier, der en, högst två, brygder på dagen komma i fråga. Lindberg Ölbr. 52 (1885). — jfr HEM-, HUSBEHOFS-, JUL-, MJÖD-, PORTER-, PUNSCH-, SALU-, ÄTTIK-, ÖL-BRYGD m. fl.
2) bildl.; jfr BRYGGA, v.1 3, 4. Vi .. nödgas dricka en bitter brygd. Cronholm Lig. 132 (1839). Vi skola brygga dem en sur brygd. Östergren (1917). — jfr HELVETES-BRYGD.
Ssgr (till 1): BRYGD-KAR. (föga br.) bryggkar. TT 1875, s. 209.
-KITTEL. (föga br.) bryggkittel. 1 Stor inmurad Brygd kittel. BoupptVäxiö 1828.

 

Spalt B 4371 band 5, 1924

Webbansvarig