Publicerad 1923   Lämna synpunkter
BRUDTÖFVERSKA brutø4verska l. brɯ- l. BRUDTÖFVERSTA -ersta, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. (Gottl.) brut(t)överskä, -överstä (bruthöfweris Spegel (1712)), sannol. af ett icke anträffadt fsv. bruþtögherska, f., motsv. mnt. brutögher, m. (för senare leden -tögher jfr HERTIG); jfr BRUDTÄMMA]
(bygdemålsfärgadt på Gottl.) brudfrämma. Bergman GotlSkildr. 243 (1882). Fatab. 1907, s. 153.

 

Spalt B 4321 band 5, 1923

Webbansvarig