Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BRR br4 l. BURR bur4, interj.
Ordformer
(brr(r) Dalin osv. burr(r) Öberg Makt. 2: 18 (1906) osv.)
Etymologi
[jfr d. brr]
interj. använd ss. uttr. för en känsla af obehag l. otrefnad l. afsky l. af frusenhet l. ruggighet. Dalin (1850). Brr! jag svettas och fryser om hvartannat! Hedberg Sardou 43 (1866). (Daudets Sapho) är ett afskräckande exempel på, hvart fria äktenskap .. leda hän .., brrr! V. Benedictsson (1885) hos Lundegård Benedictsson 169.
Anm. Möjl. föreligger detta ord i det hos Asteropherus förekommande uttr. borh Gud, användt ss. uttr. för skräck l. fasa. Borh gudh, borh gudh! huar ähr iagh nw? Asteropherus 67 (1609; utropadt af Tisbe efter uppvaknandet från döden).

 

Spalt B 4303 band 5, 1922

Webbansvarig