Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BROSCHYR broʃy4r l. brå-, r. (m. Lindfors (1815), Lundell; f. WoJ (1891)); best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrifvet brochur(e))
Etymologi
[jfr. t. broschüre, af fr. brochure, afledn. af brocher (se BROSCHERA)]
liten häftad (o. med omslag försedd) bok, häfte (som utgör ett själfständigt helt); särsk. om dyl. häfte med inlägg i ngn aktuell fråga; flygskrift, småskrift, ströskrift. SP 1779, s. 368. Under denna Crisis utkommer en mängd af Brochurer för och emot Parlamenterna. GT 1788, nr 77, s. 2. Hemliga broschyrer, i hvilka alla den katolska kyrkans vänner uppmanades till kraftigt motstånd (mot de edsvurna prästerna), trycktes och spredos öfverallt. Söderhjelm Kulturförh. 2: 70 (1903).
Ssgr: BROSCHYR-FORM. i uttr. i broschyrform, i form af broschyr, såsom broschyr. Hierta .. utgaf ej sällan vigtigare artiklar i brochyrform. Wieselgren Bild. 466 (1881, 1889).
-FÖRFATTARE.
-LITTERATUR. Catholiker och Protestanter .. bekämpa hvarandra .. i bok-, brochur- och tidningsliteraturen. SKN 1843, s. 311.
-SERIE. (Frisinnade landsföreningen) utgifver .. en politisk broschyrserie. 2NF 8: 1459 (1908).
-SKRIFVARE. broschyrförfattare; särsk. med klandrande bibet. En .. eländig BrochurSkrifvare. SvLitTidn. 1819, sp. 364.

 

Spalt B 4290 band 5, 1922

Webbansvarig