Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BROLLA brol3a2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[besläktadt med BRÖLA, ryta (i fråga om hjortarnas brunstrop)]
Ssg: BROLL-GROP. af älg l. ren uppsparkad stallningsgrop, brunstgrop; jfr BRÖL-GROP. På den plats, elgoxen för .. (parningen) utsett, uppsparkar han en stallningsgrop, också kallad .. ”brollgrop”. Lilljeborg Däggdj. 830 (1874). E. Hemberg i BiblJäg. 4: 287 (1897).

 

Spalt B 4280 band 5, 1922

Webbansvarig